Ý kiến khách hàng

Dưới đây là một số ý kiến tiêu biểu của khách hàng đã sử dụng tour du lịch Hàn Quốc do Hanoi Tourism tổ chức. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo và thảo luận.

Tour Hàn Quốc ngày 19/11/2014

Tour Hàn Quốc ngày 13/11/2014

Tour Hàn Quốc ngày 04/11/2014

Tour Hàn Quốc ngày 28/10/2014