Đặc sản Hàn Quốc: Uijeongbu Budaejjigae ở tỉnh Gyeonggi