Nhật Bản nới lỏng quy định cấp thị thực cho du khách Việt Nam