Hàn Quốc công bố số điện thoại cứu du khách tới tham quan