Gangwondo – Thiên đường trượt tuyết hấp dẫn ở Hàn Quốc